Skolestudio

Priser og bestilling

Den fleksible lisensmodellen  i Skolestudio gir deg tilgang til læringsinnholdet på alle trinn, slik at det er enkelt å tilpasse innholdet til elevens mestringsnivå. Med heldekkende innhold til alle kompetansemålene i læreplanen i faget, vil en lisens i Skolestudio erstatte behovet for både lærerens bok, elevbok og oppgavebok. Her finner du priser og bestillingsinformasjon for Skolestudiolisenser i de forskjellige fagene. Klikk deg inn på verket for å lese mer.

Barneskole

Ungdomsskole

Horisonter
KRLE 8–10
Amigos
Spansk 8–10
En Route
Fransk 8–10
Spitze
Tysk 8–10
Mat Og Helse
Mat og helse 8–10
Kroppsøving
Kroppsøving 8–10
Musikk
Musikk 8–10
Kunst Og Håndverk
Kunst og håndverk 8–10

Videregående skole

Publiseringsplan

Til skolestart 2021 vil du finne innhold til alle fag og alle trinn 1-10 i Skolestudio. Her finner du forventet publiseringsplan.

Les mer

Gyldendal WE 5

Et trygt valg for skoleeier

Skolestudio er bygget etter prinsippene for innebygd personvern. Som bruker av Skolestudio kan du derfor føle deg trygg på at informasjonen du og dine elever lagrer og deler blir behandlet på en sikker og pålitelig måte. I Skolestudio er alt innhold og alle funksjoner universelt utformet.

Med en fleksibel lisensmodell som lar deg sette sammen skreddersydde pakker basert på elevenes og lærernes behov, samtidig som alle formelle krav gitt i de nye læreplanene innfris, er Skolestudio en trygg partner for både elev, lærer og skoleeier.

Du kan lese mer om hvordan Skolestudio lagrer og bruker personopplysninger i personverndokumentet

Tips Til Hjemmeskolen