Publiseringsplan for Skolestudio

Skolestudio er i kontinuerlig utvikling. Nytt innhold fylles på og oppdateres jevnlig. Til skolestart 2021 vil også KRLE, musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse, spansk, fransk og tysk finne sin plass i Skolestudio, i tillegg til alle de kjente læreverkene fra Gyldendal.

Barneskolen

  Nye Rundekanter3

Nye Rundekanter

Nye Rundekanter2

Refleks Naturfag Refleks Samfunnsfag Nye Rundekanter10 Nye Rundekanter10 Nye Rundekanter10 Nye Rundekanter10 Nye Rundekanter10
  Engelsk

Norsk

Matematikk

Naturfag Samfunnsfag KRLE Kunst og håndverk Musikk Kroppsøving Mat og helse
1 2021 2021 2021 2021 2021
2 2021 2021 2021 2021 2021
3 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
4 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
5 2021 2021 2021 2021 2021
6 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
7 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Ungdomsskolen

  Nye Rundekanter5 Nye Rundekanter8 Nye Rundekanter6 Nye Rundekanter4 Nye Rundekanter7 Horisonter          
  Naturfag Samfunnsfag Norsk Engelsk Matematikk KRLE Kunst og håndverk Musikk Kroppsøving Fransk/Spansk/Tysk Mat og helse
8 2021 2021 2021 2021 2021
9 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
10 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Videregående skole

  Pilot E1
  Samfunnskunnskap Engelsk
VG1